Anvendelse

Classic-Line® vandhaner kan ved hjælp af tre greb tilpasses forskellige bygningshistoriske perioder:

-1800 Det ombukkede greb bruges til bygninger fra middelalderen og indtil 1800

1800-1900 Tingemøtrikken, som er et af de først kendte skruegreb, hører hjemme i bygninger fra 1800-1900

1900-2000 Trekantgrebet med den funktionelle form anvendes i bygninger fra 1900-2000

2000- Det ombukkede greb vil endvidere kunne anvendes til moderne bygninger fra 2000 og frem

Den ærlige markering med helt rød og blå farvesætning er grundideen ved grebene, men findes også med mindre synlige farvekoder på enten messing eller kromgreb, så armaturet enten vil kunne markere eller underkaste sig rummets interiør og stilart.

Indhold