Varefakta

Varefakta-mærkningen betyder bl.a. at ingen giftige stoffer kan vandre over i barnet.

Se varefaktarapporten her.

Dansk Varefakta Nævn, www.varefakta.dk.

varafakta logo.jpg

Indhold