Skovstensgaard

Bygningsrestaurering, inventar og belysning, med hensyntagen til bygningens stilhistorie.

Restaurering efter brand.

Indhold