Enemærkehuset

Bygningsrestaurering med hensyntagen til bygningens stilhistorie.

Taget ned efter vejgennemførsel og genopført på ny lokation.