Dørgreb og beslag

Gennem mange års arbejde med restaurering og bygningshistorie har vi som et gennemgående træk, manglet bygningsbeslag der kunne tilpasses skiftende bygningshistoriske perioder.

En analyse af forskellige bygningshistoriske perioder påpeger groft sagt to dominerende stilelementer; "cirklen" og "firkanten", hvorfor Classic-Line dørgrebs- og beslagserie er tilpasset med C-form og H-form.

Det er vor opfattelse at Classic-Line, med respekt for bygningshistorien i øvrigt og bevaringsværdige låse i særdeleshed, kan tilpasses de fleste ældre bygninger, ligesom serien også vil kunne indgå i moderne miljøer, hvor materialets særlige udtryksform ønskes.

Classic-Line dørgrebs- og beslagserie er fremstillet i messing i 2 forskellige udformninger, hvormed serien danner en fællesnævner for skiftende bygningshistoriske perioder.

H-form
H-formen tager udgangspunkt i den geometriske form "firkanten". Anvendes i byggeri med stramme, firkantede former som eksempelvis klassicistiske huse, bindingsværkshuse m.v.

C-form
Det geometriske udgangspunkt for C-formen er "cirklen". Anvendes til byggeri med stramme cirkulære og mere opløste former som f.eks. rokoko, funktionalisme m.v.


Ved fredede og bevaringsværdige bygninger med originale låse, bør disse i videst muligt omfang bevares. Classic-Line® kan tilpasses de fleste gamle og originale låse.

Producent: Randi a/s

Indhold